Nejnovější aktualizace definic aplikací, které jsou k dispozici v mapě aplikací, můžete předat do přidružených nástrojů Edge.

V portálu operátora klikněte na položku Mapy aplikací (Application Maps).

  1. Vyberte mapu aplikací, kterou chcete předat do přiřazených zařízení Edge, a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Předat mapu aplikací (Push Application Map).
  2. Otevře se stránka Předat mapu aplikací (Push Application Map), která uvádí počet profilů operátora, zákazníků a nástrojů Edge přidružených k vybrané mapě aplikací.

    Předání mapy aplikací

  3. Klepnutím na možnost Předat do nástroje Edge (Push to Edges) provedete aktualizaci nástroje Edge s nejnovějšími definicemi aplikací, které jsou k dispozici ve vybrané mapě aplikací.
Poznámka: Tato volba provede předání definic aplikací, pouze jsou-li k dispozici aktualizace.