Vytvářet nové smlouvy s uživatelem mohou pouze primární uživatelé operátora. Podle potřeby může vytvořit více smluv, avšak v daném čase může být aktivní pouze jedna smlouva.

V portálu operátora klikněte na položku Uživatelské smlouvy (User Agreements).

 1. Klikněte na tlačítko Nová uživatelská smlouva (New User Agreement) nebo Akce (Actions) > Nové (New).
 2. V okně Uživatelská smlouva (User Agreement) zadejte následující:

  • Název (Name) – zadejte jméno zákazníka.
  • Aktivováno (Enabled) – ve výchozím nastavení je toto pole označeno. Pokud označení pole zrušíte, uživatelská smlouva bude neaktivní.
   Poznámka: Aktivní může vždy být pouze jedna uživatelská smlouva. Pokud disponujete více smlouvami, ujistěte se, že možnost Aktivováno (Enabled) používáte pouze u smlouvy, která má být v aktivním stavu, a u všech ostatních uživatelských smluv tuto možnost deaktivujte.
  • Datum začátku účinnosti (Effective Start Date) – zadejte datum, od kterého je uživatelská smlouva účinná.
  • Datum konce účinnosti (Effective End Date) – zadejte datum, do kterého bude uživatelská smlouva účinná.
  • Text názvu dialogu (Dialog Title Text) – zadejte název uživatelské smlouvy.
  • Hlavní text dialogu (Dialog Body Text) – zadejte popisný text uživatelské smlouvy, který bude zákazníkovi viditelný.
  • Text tlačítka dialogu (Dialog Button Text) – zadejte text, který se má zobrazit na tlačítku, které zákazníkovi slouží k přijetí smlouvy.
 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Smlouvy se zobrazí na stránce Uživatelské smlouvy (User Agreements).

Jakmile se primární podnikový uživatel nebo primární uživatel partnera přihlásí do aplikace Orchestrator, okno s uživatelskou smlouvou je vyzve k přijetí smlouvy. Pokud uživatelé smlouvu nepřijmou, budou automaticky odhlášeni.

Operátor může zobrazit počet zákazníků, kteří smlouvu přijali, na stránce Uživatelské smlouvy (User Agreements). Přijaté smlouvy jsou archivovány a nelze je odstranit.