Služba pro zabezpečení cloudu funguje vytvořením zabezpečeného tunelu z jednoho Edge do lokalit se službou pro zabezpečení cloudu. Tím se zajistí zabezpečený tok dat do služeb pro zabezpečení cloudu.

  1. Na panelu Zákazník klikněte na tlačítko Konfigurovat (Configure) > Síťové služby (Network Services).
  2. Na panelu Služba pro zabezpečení cloudu (Cloud Security Service) klikněte na tlačítko Nový (New).
  3. V dialogovém okně Nový poskytovatel zabezpečení cloudu (New Cloud Security Provider) vyberte v nabídce cloudové služby Typ služby (Service Type).
  4. Do pole Název služby (Service Name) zadejte popisný název.
  5. Zadejte IP adresu pro Primární PoP/server (Primary Point-of-Presence/Server)Sekundární PoP/server (Secondary Point-of-Presence/Server).
    Poznámka: Pokud jste jako typ služby zvolili Zscaler Cloud Security Service a chystáte se přiřadit tunel GRE, doporučujeme jako PoP zadat pouze adresu IP (tj. ne název hostitele), protože GRE používání názvů hostitelů nepodporuje.
  6. K uložení konfigurace klikněte na tlačítko Přidat (Add).
Přidání typu služby pro zabezpečení cloudu
Poznámka: Atributy tunelu je nutné nakonfigurovat pro každý Edge. Viz část Konfigurace služeb pro zabezpečení cloudu pro Edge.