V této části je popsán postup přidání přihlašovacích údajů.

Kliknutím na tlačítko Zobrazit (View) otevřete dialogové okno Místní konfigurační údaje (Local Configuration Credentials). Zadejte uživatelské jméno (User) a heslo (Password) a poté klikněte na tlačítko Odeslat (Submit).

configure-profile-local-configuration-credentials