Je-li zvolena možnost Definování shody cíle (Match Destination Define), zadejte další parametry pro identifikaci cíle provozu.

Cíl může být nejprve zúžen na typ (Libovolný (Any), Internet, Edge nebo Non VMware SD-WAN Site). V tabulce níže najdete popis výše uvedených cílů provozu.

Možnost Popis
Libovolný (Any) Veškerý provoz bez ohledu na cíl nebo směrování.
Internet Provoz, který neodpovídá trase SD-WAN.
Edge Provoz určený pro jinou lokalitu v síti. Lokality jako tyto by používaly SD-WAN Edge.
Lokalita (jiná než VeloCloud) (Non-VeloCloud Site) Lokality, které nepoužívají SD-WAN Edge, ale které mají trasu uvnitř sítě. Lokalita Non VMware SD-WAN Site se konfiguruje v nabídce Konfigurovat (Configure) > Síťové služby (Network Services).

Cíl je pak možné dále definovat zadáním IP adresy (IP Address), Názvu hostitele (Hostname), Protokolu (Protocol) (GRE, ICMP, TCP nebo UDP) a portu.

Možnosti Shoda cíle (Match Destination) jsou obzvláště užitečné, pokud je třeba přidělit stejný vzor provozu různým hodnotám QoS v závislosti na používané trase. Můžete chtít například přiřadit vyšší prioritu provozu cílenému do VMware SD-WAN Site v porovnání s běžným cloudovým internetovým provozem. Toho lze snadno dosáhnout použitím hodnoty konfigurace cíle.

configure-biz-policy-match-destination