Standardní kroky upgradu softwaru jsou platné pro zákazníky, kteří aktualizují pár vysoce dostupných Edge na vydání 3.3.x nebo starší (např. 3.3.2 P2). Zákazníci, kteří aktualizují Edge nasazené při vysoké dostupnosti na větev vydání 3.4.x nebo novější, musejí provést mezilehlý upgrade na systém 3.3.x před upgradem svých HA Edge na požadované vydání 3.4.x nebo novější. Upgrade jediného samostatného Edge přímo z vydání 2.x na 3.4.x nebo novější je podporováno bez známých problémů.