Pro třídu služby můžete zvolit parametr Reálný čas (Real Time) (tok dat ovlivněný časem), Transakční (Transactional) nebo Dávkový (Bulk). Tato možnost je určena pouze pro vlastní aplikaci. Aplikace/kategorie VMware spadají do jedné z těchto kategorií.

configure-biz-policy-action-service-class