V této části najdete podrobné informace k oblastem Zdroj shody (Match Source), Cíl (Destination)Aplikace (Application). V případě výběru každé ze shod můžete použitím volby Libovolný (Any) rozšířit filtr na libovolný tok dat ze zdroje, cíle nebo aplikace.

Pokud v nabídce zdroje shody vyberete možnost Definovat (Define), zdrojový tok dat lze dál filtrovat na konkrétní síť VLAN, IP adresu, port, operační systém nebo libovolnou kombinaci výběrů.

configure-biz-policy-match-source