Pokud je vybrána možnost Definování shody aplikace (Match Application Define), můžete aplikace vybrat nejprve podle kategorie a poté podle konkrétní aplikace. Kromě toho lze určit hodnotu DSCP tak, aby odpovídala provozu s přednastaveným tagem DSCP/TOS.

configure-biz-policy-match-application

V následujících oddílech jsou volby Akce (Action), Priorita (Priority), Síťová služba (Network Service), Vedení linků (Link Steering), NAT a Třída služby (Service Class) popsány podrobněji.

Poznámka: V závislosti na vašich volbách Shody (Match) nemusí být některé akce k dispozici. Pokud jsou například vybrány Všechny aplikace (All Applications), jsou volby Síťová služba (Network Service) a Akce linků (Link Actions) zobrazeny šedě a nejsou dostupné pro výběr. Obdobně pokud je pro profil VPN vybrána možnost Cíl (Destination) typu Internet nebo Aplikace (Application) typu Směrovatelné aplikace (Routable Apps), stane se dostupnou další volba pro Síťovou službu (Network Service), Páteřní připojení (Internet Backhaul).