Spustit testy na Edge a získat diagnostické informace můžete kliknutím na možnost Vzdálená Diagnostika (Remote Diagnostics) v nabídce Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot).

Spuštění diagnostického testu na jednom Edge:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot) a klikněte na příkaz Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics).
  2. Podle potřeby vyhledejte Edge pomocí tlačítka Filtr (Filter) a klikněte na tlačítko Použít (Apply).
  3. Vyberte připojené Edge.
    Objeví se obrazovka Vzdálená Diagnostika (Remote Diagnostics), která ukazuje všechny možné testy, které můžete na Edge provést.
  4. Zvolte diagnostický test, poskytněte potřebné údaje a klikněte na tlačítko Spustit (Run).