Služby pro autentizaci fungují jako volitelná konfigurace. Pokud vaše organizace používá službu pro autentizaci nebo účtování, můžete vytvořit síťovou službu, která definuje IP adresu a porty této služby. Tento proces je součástí konfigurace 802.1x, která probíhá v rámci profilu.

Na následujícím obrázku můžete vidět příklad takové konfigurace.

configure-network-services-new-radius-service

Poznámka: Zdrojová rozhraní jsou konfigurována pouze na úrovni zařízení Edge.