Funkce Testování a řešení potíží (Test & Troubleshooting) nástroje SD-WAN Orchestrator poskytuje nástroje pro testování stavu služeb VMware, provádění vzdálených akcí v zařízeních Edge a shromažďování informací pro ladění Edge.

V podnikovém portálu získáte kliknutím na možnost Testování a řešení potíží (Test & Troubleshooting) přístup k možnostem testování a řešení potíží.