Můžete sledovat využití sítě zařízeními a operačními systémy pro příslušný Edge.

Kliknutím na kartu Monitorování (Monitor) > Edge > Zdroje (Sources) zobrazíte následující informace:

V horní části stránky můžete zvolit konkrétní časové období pro zobrazení detailů klientů použitých ve vybraném období.

Kliknutím na možnost Operační systémy (Operation Systems) zobrazíte hlášení na základě operačních systémů použitých v zařízeních.

Chcete-li zobrazit podrobnosti týkající se zvoleného parametru, vyberte metriky z rozevírací nabídky.

Ve výchozím nastavení je pole Rovnoměrně měnit měřítko osy Y (Scale Y-axis evenly) zaškrtnuté. Tato možnost synchronizuje osy Y obou grafů. Je-li třeba, můžete tuto možnost deaktivovat.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.

V dolním panelu se zobrazují podrobnosti o vybraných metrikách pro zařízení nebo operační systémy.

Pokud chcete zobrazit podrobnější zprávy, klikněte na odkazy zobrazené ve sloupci metrik.

Následující obrázek znázorňuje detailní zprávu pro nejčastěji používané klienty.

Kliknutím na šipky zobrazené vedle položky Nejčastější aplikace (Top Applications) přejděte na kartu Aplikace (Applications).