Na úrovni profilu vám SD-WAN Orchestrator umožní nakonfigurovat privátní virtuální cloudovou síť (Cloud Virtual Private Network – VPN). Chcete-li zahajovat a reagovat na požadavky na připojení VPN, musíte povolit službu cloudová VPN. Cloudovou VPN můžete nakonfigurovat na stránce Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles) > Zařízení (Device).

Při povolování cloudové VPN pro profil můžete nakonfigurovat tyto typy cloudové VPN:

Poznámka: Cloudovou VPN je třeba konfigurovat po segmentech.

Informace o topologii a případech použití naleznete v tématu Přehled cloudových VPN.