Po povolení funkce vysoké dostupnosti v aplikaci SD-WAN Orchestrator počkejte, než stávající SD-WAN Edge přijme aktivní roli a než se v oblasti s událostmi SD-WAN Orchestrator zobrazí zpráva Vysoká dostupnost je aktivní (High Availability Going Active).

high-availability-configuration-1