Stránka Události (Events) zobrazuje události generované nástrojem SD-WAN Orchestrator. Tyto události vám pomohou určit provozní stav systému.

Chcete-li zobrazit stránku Události (Events):

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Klikněte na tlačítko Události (Events).

Výsledek

Stránka Události (Events) zobrazuje seznam událostí.

Z rozevírací nabídky můžete vybrat konkrétní časové období pro zobrazení událostí ve vybraném období. Kliknutím na odkaz na název události zobrazíte další podrobnosti.

Chcete-li zobrazit podrobnosti týkající se konkrétních událostí, můžete použít možnost filtru. Kritéria definujete kliknutím na ikonu filtru v nabídce Vyhledávat (Search).

V okně Události (Events) se zobrazují následující podrobnosti:

Možnost Popis
Událost (Event) Název události
Uživatel (User) Jméno uživatele pro události, které se uživatele týkají.
Segment Název segmentu pro události související se segmentem.
Edge Název Edge pro události související s Edge.
Závažnost (Severity) Závažnost události. Dostupné možnosti jsou: Výstraha (Alert), Kritická (Critical), Ladění (Debug), Nouzová (Emergency), Chyba (Error), Informace (Info), Oznámení (Notice) a Upozornění (Warning).
Čas (Time) Datum a čas události.
Zpráva (Message) Stručný popis události.