Karta VMware Kvalita služeb (Quality of Experience (QoE)) zobrazuje hodnocení kvality pro různé aplikace. Hodnocení kvality hodnotí kvalitu služeb aplikací, které může síť po určitou dobu poskytovat.

Kliknutím na kartu Monitorování (Monitor) > Edge > QoE zobrazíte následující informace:

Typ provozu

Na kartě QoE můžete sledovat tři různé typy provozu (hlas, video a přenos). Můžete najet ukazatelem myši na síťovou linku WAN nebo agregovanou linku a zobrazit souhrn latence (Latency), kolísání (Jitter) a ztráty paketů (Packet Loss).

Hodnocení kvality

Hodnocení kvality hodnotí kvalitu služeb aplikací, které může síť po daný časový rámec poskytovat. Příklady aplikací jsou: video, hlas a přenos. Možnosti hodnocení QoE jsou zobrazeny v níže uvedené tabulce.

Barva hodnocení Možnost hodnocení Definice
Zelená Dobrá Všechny metriky jsou lepší než mezní cílové hodnoty. SLA aplikace byly dosaženy/překročeny.
Žlutá Přijatelná Některé nebo všechny metriky jsou mezi cílovou a maximální hodnotou. SLA aplikace jsou částečně dodrženy.
Červená Špatná Některé nebo všechny metriky dosáhly nebo překročily maximální hodnotu. SLA aplikace nejsou dodrženy.

Příklad QoE

Následující obrázky ukazují příklady QoE s problémy před a po scénáři hlasového provozu a to, jak je VMware vyřešil. Červená čísla na následujících obrázcích představují čísla scénářů v tabulce.

Tabulka příkladů QoE

Scénář Situace Řešení VMware
1 MPLS je mimo provoz Vedení linek
2 Ztráta paketu Oprava chyby odesílání
3 MPLS je mimo provoz, kolísání na Comcast Vedení linek a ukládání do vyrovnávací paměti

Scénář 1 a 2: příklad řešení vedení linek a oprava chyby odesílání

monitor-edges-qoe-example1

Scénář 3: příklad řešení vedení linek a ukládání do vyrovnávací paměti

monitor-edges-qoe-example2