1. Zapněte SD-WAN Edge v pohotovostním režimu bez připojení k síti.
  2. Po spuštění připojte rozhraní LAN1/GE1 (jak je uvedeno na kartě Zařízení (Device)) ke stejnému rozhraní v aktivním SD-WAN Edge.
  3. Počkejte, až aktivní SD-WAN Edge automaticky rozpozná a aktivuje SD-WAN Edge v pohotovostním režimu. Jakmile aplikace SD-WAN Orchestrator úspěšně aktivuje SD-WAN Edge v pohotovostním režimu, v okně s událostmi SD-WAN Orchestrator se zobrazí informace HA v pohotovostním režimu aktivována (HA Standby Activated). high-availability-configuration-2
Edge v pohotovostním režimu se začne synchronizovat s aktivním SD-WAN Edge a během tohoto procesu se automaticky restartuje.
Poznámka: Synchronizace SD-WAN Edge v pohotovostním režimu s aktivním Edge a upgrade softwaru může trvat až 10 minut.

high-availability-configuration-3