Poté, co jste jako podnikový primární uživatel zřídili Edge, můžete změnit nebo aktualizovat bitovou kopii softwaru přiřazenou Edge pomocí funkce Přiřadit bitovou kopii softwaru (Assign Software Image) v rozevírací nabídce Akce (Actions) na obrazovce Edge.

Chcete-li aktualizovat bitovou kopii softwaru pro Edge, proveďte následující kroky.

Procedura

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Na obrazovce Edge vyberte Edge nebo více Edge, pro které si přejete aktualizovat bitovou kopii softwaru.
 3. Klikněte na volbu Akce (Actions) a z rozevírací nabídky vyberte možnost Přiřadit bitovou kopii softwaru (Assign Software Image).
  Zobrazí se obrazovka Přiřadit bitovou kopii softwaru (Assign Software Image).
 4. Z rozevírací nabídky Software vyberte bitovou kopii softwaru pro aktualizaci vybraných Edge a klikněte na možnost Aktualizovat (Update).
  Zobrazí se varovná zpráva upozorňující uživatele, že dojde k přerušení služby.
 5. Kliknutím na tlačítko OK pokračujte.
  Poznámka: Pokud není pro Edge nastavena žádná bitová kopie softwaru, zdědí Edge bitovou kopii softwaru od zákazníka.