Tato část popisuje tvarovač tunelového propojení pro poskytovatele služeb s partnerskou bránou.

Poskytovatelé služeb mohou nabízet služby SD-WAN s nižší kapacitou ve srovnání s celkovou kapacitou linek WAN v místní větvi. Zákazníci mohou mít například zakoupenou širokopásmovou linku od jiného dodavatele a SP nabízející služby SD-WAN a hostitel VMware partnerské brány nemá kontrolu nad širokopásmovou podřízenou linkou. V takových situacích může poskytovatel služeb povolit tvarovač tunelového propojení DMPO mezi tunelovým propojením a partnerskou bránou, aby se zajistilo dodržování kapacity služby SD-WAN a aby se zabránilo přetížení směrem k bráně partnera.

Příklad tvarovače tunelového propojení

Uvažujte o SD-WAN Edge se dvěma linkami WAN, 20 Mb/s pro internet a 20 Mb/s pro MPLS, které využívají službu 35 Mb/s SD-WAN nabízenou poskytovatelem služeb (SP). V tomto případě je šířka pásma služby SD-WAN (35 Mb/s) nižší než agregovaná šířka pásma linek WAN (40 Mb/s). K zajištění, že přenos směrem k partnerské bráně nepřesáhne 35 Mb/s (na obrázku výše jako „X“), může poskytovatel služeb umístit do tunelového propojení DMPO tvarovač tunelového propojení.

Konfigurace Rate Limitu provozu tunelu

Poznámka: Funkci Rate Limit provozu tunelu (Rate-Limit Tunnel Traffic) lze upravit, pouze pokud je povolená vaším operátorem. Chcete-li získat přístup k této funkci, další informace získáte od svého operátora.

Aktivace Rate Limitu provozu tunelu (Rate-Limit Tunnel Traffic):

  1. V navigačním panelu přejděte na nastavení Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
  2. Klikněte na odkaz příslušného konfiguračního profilu.
  3. Klikněte na kartu Podnikové zásady (Business Policy).
  4. V oblasti Rate Limit překrytí SD-WAN (SD-WAN Overlay Rate Limit) zaškrtněte pole Rate Limit provozu tunelu (Rate-Limit Tunnel Traffic). (Viz obrázek níže.)
  5. Přepínacími tlačítky vyberte možnost Procenta (Percent) nebo Rychlost (Rate) (Mbps).
  6. Do textového pole Limit zadejte číselný limit pro provoz tunelového propojení.
  7. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

configure-profile-business-policy-tunnel-shaper-dialog-box