V této části je popsán postup vytvoření Edge pomocí profilu VPN.

Vytvoření Edge pomocí profilu VPN:

 1. V navigačním panelu na levé straně SD-WAN Orchestrator klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
 2. Klikněte na tlačítko Nový Edge (New Edge) v pravém horním rohu.

  quickstart-new-edge

 3. V dialogovém okně Zajištění nového zařízení Edge (Provision New Edge) zadejte název Edge, vyberte číslo modelu Edge, vyberte Profil rychlého spuštění VPN (Quick Start VPN Profile) a zadejte své jméno a e-mail pro Jméno kontaktu (Contact Name) a E-mail kontaktu (Contact Email).

  quickstart-nv-site-vpn-edge-provision

  Zobrazí se popis nově vytvořeného Edge.

  quickstart-saas-edge-overview

S netradiční konfigurací poskytnutou pro sítě, síťové služby a profily plus výchozí konfigurací poskytnutou pro Edge je nově vytvořená konfigurace Edge dokončena. Jediným zbývajícím krokem je aktivace Edge. Aktivace Edge je totožná pro všechny tři scénáře. Dále proveďte kroky popsané v tématu Konfigurace aktivace Edge.