V této části najdete popis vytvoření virtuálního hubu v prostředí Azure.

Vytvoření virtuálního hubu v prostředí Azure:

Požadavky

 • Ujistěte se, že máte k dispozici odběr Azure. Pokud ne, vytvořte si bezplatný účet.
 • Ujistěte se, že máte vytvořenou skupinu zdrojů, do které přidáte zdroje Azure.

Procedura

 1. Přihlaste se k účtu Microsoft Azure.
  Otevře se domovská obrazovka Microsoft Azure.
 2. Přejděte do nabídky Všechny zdroje (All resources) a ze seznamu dostupných zdrojů vyberte virtuální síť WAN, kterou jste vytvořili.
 3. V oblasti Architektura virtuální sítě WAN (Virtual WAN architecture) klikněte na tlačítko Huby (Hubs).
 4. Klikněte na tlačítko +nový hub (+New Hub).
  Otevře se obrazovka Vytvoření virtuálního hubu (Create virtual hub).
 5. Na kartě Základní (Basics) zadejte následující podrobnosti o virtuálním hubu.
  1. Z rozevírací nabídky Region vyberte umístění, ve kterém se virtuální hub nachází.
  2. Do textového pole Název (Name) zadejte jedinečný název hubu.
  3. Do textového pole Privátní adresový prostor hubu (Hub private address space) zadejte rozsah adres pro hub v podobě notace mezidoménového směrování bez tříd (CIDR).
 6. Klikněte na možnost Další: Site-to-site > (Next: Site to site >) a před připojením k lokalitám VPN aktivujte funkci Site-to-site (brána VPN) kliknutím na tlačítko Ano (Yes).
  Poznámka: Automatizace tunelu vyžaduje použití brány VPN. Bez ní nebude možné připojení VPN vytvořit.
  1. Z rozevírací nabídky Jednotky škálování brány (Gateway scale units) zvolte hodnotu škálování.
 7. Klikněte na tlačítko Zkontrolovat + vytvořit (Review + Create).

Výsledek

Virtuální hub je tímto vytvořen a zobrazí se na řídicím panelu portálu Azure.

Jak pokračovat dále