Popisuje způsob získání podrobností o konfiguraci webových služeb Amazon.

  1. Z webových služeb Amazon vytvořte připojení VPC a VPN. Postupujte podle pokynů v dokumentaci Amazon: http://awsdocs.s3.amazonaws.com/VPC/latest/vpc-nag.pdf .
  2. Poznamenejte si SD-WAN Gateways přidružené k podnikovému účtu v nástroji SD-WAN Orchestrator, které mohou být potřeba k vytvoření virtuální privátní brány ve webových službách Amazon.
  3. Poznamenejte si veřejnou IP adresu, vnitřní IP adresu a podrobnosti PSK přidružené k virtuální privátní bráně. Tyto informace zadejte do SD-WAN Orchestrator při vytváření Non VMware SD-WAN Site.