Server DHCP můžete nakonfigurovat na směrovaném rozhraní v zařízení Edge.

Postup konfigurace nastavení serveru DHCP:

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Klikněte na ikonu zařízení vedle Edge nebo na odkaz na Edge a na kartu Zařízení (Device).
 3. Přejděte dolů do oblasti Nastavení zařízení (Device Settings) a klikněte na šipku DOLŮ, aby se zobrazila Nastavení rozhraní (Interface Settings) pro zařízení Edge.
 4. Sekce Nastavení rozhraní (Interface Settings) zobrazuje existující rozhraní dostupná v zařízení Edge.
 5. Klikněte na možnost Edit (Upravit) u směrovaného rozhraní, pro které chcete konfigurovat nastavení DHCP.

 6. V okněRozhraní (Interface) vyberte možnosti Typ adresování (Addressing Type) jako Statický (Static) a zadejte IP adresy pro rozhraní Edge a bránu.
 7. V části Server DHCP (DHCP Server) vyberte jedno z následujících nastavení DHCP:
  • Aktivováno (Enabled) – povolí protokol DHCP se zařízením Edge jako server DHCP. Nakonfigurujte následující detaily:
   • Spuštění protokolu DHCP (DHCP Start) – zadejte platnou IP adresu dostupnou v rámci podsítě.
   • Počet adres (Num addresses) – zadejte počet IP adres dostupných v podsíti na serveru DHCP.
   • Čas pronájmu (Lease Time) – vyberte z rozevíracího seznamu časové období. Je to doba, po kterou bude mít síť VLAN povoleno používat IP adresu dynamicky přiřazenou serverem DHCP.
   • Možnosti (Options) – z rozevíracího seznamu přidejte předem definované nebo vlastní možnosti DHCP. Možnost DHCP je síťová služba předaná klientům ze serveru DHCP. V případě vlastní možnosti zadejte kód, typ dat a hodnotu.
  • Přenos (Relay) – aktivuje DHCP s nástrojem DHCP Relay Agent nainstalovaným ve vzdáleném umístění. Pokud tuto možnost zvolíte, nakonfigurujte následující položky:
   • IP agenta přenosu (Relay Agent IP(s)) – zadejte IP adresu synchronizačního agenta. Kliknutím na ikonu Plus (+) můžete přidat další IP adresy.
  • Deaktivováno (Disabled) – deaktivuje protokol DHCP.

Více informací o dalších možnostech v okně Nastavení rozhraní (Interface Settings) naleznete v tématu Konfigurace nastavení rozhraní.

Poznámka: Další informace naleznete v tématu Nadstavba tunelového propojení a MTU (Tunnel Overhead and MTU).