Můžete nahrát balíček s přizpůsobenými oprávněními rolí přiřazenými různé sadě uživatelských rolí v podniku.

Pokud budete chtít oprávnění pro role upravit, kontaktujte podporu VMware a sdělte jim své požadavky. Tým podpory vám připraví přizpůsobený balíček ve formátu souboru JSON, se kterým můžete nasadit své vlastní nastavení.

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Správa (Administration) > Přizpůsobení role (Role Customization).
  2. Klikněte na možnost Akce (Actions) > Nahrát balíček (Upload Package).
  3. Zvolte soubor JSON, který jste obdrželi od týmu podpory, a balíček se nahraje.
  4. Nahraný balíček bude uveden v okně Balíčky přizpůsobení role (Role Customization Packages).
  5. V nahraném balíčku můžete zobrazit oprávnění a přidat další oprávnění odepření. Klikněte na odkaz na balíček nebo vyberte balíček a klikněte na možnost Akce (Actions) > Upravit balíček (Modify Package). V okně Editor balíčku přizpůsobení role (Role Customization Package Editor), které se otevře, přidejte nebo odstraňte oprávnění Odepřít (Deny) do uživatelských rolí v balíčku a klikněte na OK.

Jak pokračovat dále

Vyberte vlastní balíček a kliknutím na Akce (Actions) > Použít balíček (Apply Package) použijte dostupná přizpůsobení ve vybraném balíčku na existující uživatelské role napříč celým podnikem.

V případě potřeby můžete oprávnění Odepřít (Deny) v použitém balíčku upravovat. Poté, co upravíte oprávnění v nabídce Editor balíčku přizpůsobení role (Role Customization Package Editor), kliknutím na OK změny uložte a použijte je na role uživatelů.