Proces aktivace Edge začíná e-mailem s postupem aktivace, který je odeslán administrátorem IT na adresu kontaktu lokality.

Odeslání e-mailu s postupem aktivace:

 1. V aplikaci Orchestrator přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Vyberte Edge, který chcete aktivovat. Zobrazí se okno Karta Přehled Edge (Edge Overview Tab).
 3. Jako volitelný krok můžete v oblasti Vlastnosti (Properties) do textového pole Sériové číslo (Serial Number) zadat sériové číslo Edge, který bude aktivován. Sériová čísla rozlišují malá a velká písmena, proto se ujistěte, že je „VC“ napsaný velkými písmeny.
  Poznámka: Tento krok je nepovinný. Pokud je však sériové číslo zadáno, musí odpovídat aktivovanému Edge.
 4. Kliknutím na tlačítko Poslat aktivační e-mail (Send Activation Email) odešlete e-mail s aktivační procedurou na adresu kontaktu lokality.
  send-activation-email-button
 5. Zobrazí se vyskakovací okno Poslat aktivační e-mail (Send Activation Email). V něm jsou popsány kroky, které musí kontakt lokality provést k aktivaci zařízení Edge.

  send-activation-dialog

  Poznámka: Pokud bylo pro verzi 3.4 nakonfigurováno zařízení Edge 510 LTE, bude aktivační e-mail obsahovat mobilní nastavení (např. PIN kód k SIM kartě, síť, APN, uživatelské jméno).
 6. Kliknutím na tlačítko Odeslat (Send) odešlete e-mail s aktivační procedurou na adresu kontaktu lokality.
Poznámka: Pokud konfigurujete zařízení Edge 510 LTE, můžete spustit diagnostický test „Informace o modemu LTE (LTE Modem Information)“ pro účely řešení potíží. Diagnostický test Informace o modemu LTE (LTE Modem Information) načte diagnostické informace, jako je síla signálu, informace o připojení atd. Informace o tom, jak spustit diagnostický test, naleznete v tématu s názvem Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics).