Můžete zobrazovat multicastové skupiny nakonfigurované pro podnik.

Zobrazení multicastových skupin:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Klikněte na tlačítko Směrování (Routing). Zobrazí se karta Multicastové skupiny (Multicast Groups).

Výsledek

Na kartě Multicastové skupiny (Multicast Groups) se zobrazují podrobnosti o již nakonfigurovaných multicastových skupinách. Informace o konfiguraci multicastových skupin naleznete v tématu Konfigurace nastavení multicastu.

Stránka zobrazuje následující podrobnosti: adresa multicastové skupiny (Multicast group address), segment, který se skládá z multicastové skupiny (Segment that consists of the multicast group), zdrojová IP adresa (Source IP address), RP adresa (RP address), počet Edge v multicastové skupině (Number of Edges in the multicast group), vytvořené časové období (Created time period) a poslední aktualizované časové období (Last updated time period).

Kliknutím na multicastovou skupinu zobrazíte podrobnosti o Edge ve skupině spolu s informacemi o stahování a odesílání. Kliknutím na možnost Zobrazit sousední zařízení PIM (View PIM Neighbor) zobrazíte podrobnosti sousedních zařízení PIM připojených ke konkrétnímu Edge.