Přehled sítě zobrazuje celkový souhrn sítě, jako jsou aktivované Edge, linky, nejčastěji používané aplikace a další nakonfigurovaná data.

Zobrazení souhrnu Přehled sítě (Network Overview):

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Klikněte na nabídku Přehled sítě (Network Overview).

Výsledek

Stránka Přehled sítě (Network Overview) zobrazuje souhrn sítě.

V okně se zobrazují následující podrobnosti:

Možnost Popis
Aktivované Edge (Activated Edges)

Zobrazuje počet Edge a hubů, které jsou připojeny, sníženy a nefunkční, spolu s grafickým znázorněním. Kliknutím na odkaz na číslo zobrazíte ve spodním panelu podrobnosti o odpovídajících Edge nebo hubech.

Ve spodním panelu klikněte na odkaz na Edge nebo název clusteru a přejděte na odpovídající karty.

Linky (Links)

Zobrazí počet linek a linky hubů, které jsou stabilní, sníženy a nefunkční, spolu s grafickým znázorněním. Kliknutím na odkaz na číslo zobrazíte ve spodním panelu podrobnosti o odpovídajících linkách nebo linkách hubů.

Ve spodním panelu klikněte na odkaz na název hubu a přejděte na odpovídající karty.

Nejčastější aplikace podle objemu dat (Top Apps by Data Volume) Zobrazuje 10 nejpoužívanějších aplikací seřazených podle objemu dat.
Nejčastější Edge podle objemu dat (Top Edges by Data Volume) Zobrazuje 10 nejpoužívanějších Edge seřazených podle objemu dat.
Profily (Profiles) Zobrazí podrobnosti o používaných a nepoužívaných profilech.
Segmenty (Segments) Zobrazí podrobnosti o aktivovaných a ostatních segmentech.
Verze softwaru (Software Version) Zobrazuje podrobnosti o verzích softwaru Edge, které jsou aktuální a zastaralé.
Edge s aktivními VNF (Edges with Enabled VNF) Zobrazuje počet Edge povolených prostřednictvím VNF, které jsou se stavem Chyba (Error), Vypnuto (Off) a Zapnuto (On).
Edge s aktivovaným párem A-S (Edges with Enabled A-S Pair) Zobrazuje počet Edge aktivovaných jako pár A-S, které mají stav Selhání (Failed), Vyčkávání (Pending) a Připraveno (Ready).
Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány (Non SD-WAN Destinations via Gateway) Zobrazuje počet cílů jiných než SD-WAN, která jsou připojené a offline.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.