Můžete povolit vysokou dostupnost (HA) na dvojici Edge, abyste zajistili redundanci.

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
  2. Vyberte SD-WAN Edge profil ze seznamu a klikněte na kartu Zařízení (Device).
  3. Přejděte dolů do oblasti Vysoká dostupnost (High Availability) klikněte na možnost Párování aktivního/pohotovostního režimu (Active Standby Pair).

V závislosti na modelu je rozhraní HA pro připojení páru vybráno takto:

  • Pro Edge 520, 520v a 540: Port LAN1 se používá jako HA rozhraní a DPDK není na těchto platformách povolen.
  • Pro Edge 510, 610, 620, 640, 680, 840, 2000, 3400, 3800: Port GE1 se používá jako rozhraní HA a na těchto platformách je povolen DPDK.
Poznámka: Výše uvedená rozhraní HA jsou vybrána automaticky a nelze je konfigurovat ručně.