V této části je popsán postup vytvoření profilu.

Postup vytvoření profilu:

  1. V navigačním panelu na levé straně SD-WAN Orchestrator kliknutím na možnost Konfigurovat (Configure) >Profily (Profiles) vytvoříte profil VMware SD-WAN Site.
  2. Chcete-li vytvořit duplicitní profil, vyberte na stránce Konfigurace profilů (Configuration Profiles) možnost Profil rychlého spuštění VPN (Quick Start VPN Profile) a poté klikněte na Akce (Actions) > Duplikace profilu (Duplicate Profile) v pravém horním rohu.

    quickstart-nvc-site-vpn-duplicate-profile