Ve svém nástroji SD-WAN Orchestrator definujte pravidla řízení k určení prověřování zabezpečení lokality. Pravidla řízení porovnávají parametry, jako jsou IP adresy, porty, ID VLAN, rozhraní, názvy domén, protokoly, operační systém, skupiny objektů, aplikace a značky DSCP. Pokud datový paket splňuje podmínky shody, budou provedeny přidružené akce. Pokud paket nesplňuje žádné parametry, provede se s paketem výchozí akce.

Vytvoření pravidel řízení:
 1. V navigačním panelu v aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Na obrazovce Edge klikněte na ikonu Podnikové zásady (Biz. Pol) pro svůj Edge.
 3. Klikněte na tlačítko Nové pravidlo (New Rule). Otevře se dialogové okno Konfigurace pravidla (Configure Rule).
  1. Do textového pole Název pravidla (Rule Name) zadejte název pravidla.
  2. V oblasti Shoda (Match) nakonfigurujte podmínky pro shodu s pravidlem.
   Poznámka: VMware doporučuje nakonfigurovat pro páteřní webový provoz pravidla řízení pomocí portů 80 a 443. Veškerý internetový provoz můžete poslat do páteřního připojení Zscaler.
  3. V oblasti Akce (Actions) nakonfigurujte akce pro pravidlo.
  4. Klikněte na tlačítko OK.

  Další informace o tom, jak vytvořit pravidla řízení, naleznete v tématu Vytváření pravidel pravidel řízení.