Tyto kroky jsou určeny pro případ, že chcete vytvořit novou skupinu uživatelů.

Procedura

  1. Klikněte na tlačítko Adresář (Directory) > Skupiny (Groups).
  2. Klikněte na tlačítko Přidat skupinu (Add Group).
    Otevře se dialogové okno Přidat skupinu (Add Group).
  3. Zadejte název a popis skupiny a klikněte na tlačítko Uložit (Save).