Na kartě Přehled (Overview) Edge na řídicím panelu monitorování se zobrazují podrobnosti o linkách WAN spolu se spotřebou šířky pásma a využitím sítě.

Zobrazení informací o Edge:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Edge.
  2. Klikněte na odkaz na Edge a ve výchozím nastavení se zobrazí karta Přehled (Overview).

Výsledek

Na kartě Přehled (Overview) se zobrazují podrobnosti o linkách se stavem a spotřebou šířky pásma.

Pomocí možnosti Zůstat v živém režimu (Stay in Live Mode) můžete zvolit, zda chcete informace o Edge zobrazovat živě. Když je tento režim povolený, probíhá živé monitorování Edge a data na stránce se aktualizují, kdykoli dojde k jejich změně. Živý režim se po určité době automaticky přepne do režimu offline, aby se snížilo zatížení sítě.

V části Stav linek (Link Status) se zobrazují podrobnosti o linkách, Stavu linek (Link Status), Rozhraní WAN (WAN Interface), Propustnosti (Throughput), Šířce pásma (Bandwidth) a Signálu (Signal).

Část Využití šířky pásma (Bandwidth Usage) zobrazuje grafické znázornění šířky pásma a využití sítě v následujících oblastech: aplikace, kategorie, operační systémy, zdroje a cíle zařízení Edge. Kliknutím na možnost Zobrazit detaily (View Details) na každém panelu přejděte na příslušnou kartu a zobrazte další podrobnosti.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.

Poznámka: Minimální spotřeba dat pro provoz řízení SD-WAN na lince je 1,5 – 2 GB za měsíc v závislosti na počtu cest.