Tato část popisuje způsob konfigurace profilu Non VMware SD-WAN Site přes cloudovou VPN.

Konfigurace profilu Non VMware SD-WAN Site přes cloudovou VPN:

 1. V aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte na nabídku Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles). Zobrazí se stránka Konfigurace profilů (Configuration Profiles).
 2. Zvolte profil, pro který chcete nakonfigurovat cloudovou VPN, a klikněte na ikonu pod sloupcem Zařízení (Device). Otevře se obrazovka Nastavení zařízení (Device Settings) pro zvolený profil.
 3. Přejděte na oblast Cloudová VPN (Cloud VPN) a aktivujte cloudovou VPN přepnutím přepínacího tlačítka na Zapnuto (On).
 4. Chcete-li vytvořit VPN spojení mezi větví a Non VMware SD-WAN Site přes SD-WAN Gateway, povolte funkci Větev do cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím brány (Branch to Non SD-WAN Destinations via Gateway).

  quickstart-nv-site-vpn-new

 5. Z rozevírací nabídky vyberte Non VMware SD-WAN Site pro navázání připojení VPN. Klikněte na tlačítko + (plus) a přidejte další Non VMware SD-WAN Sites.
 6. Připojení VPN můžete rovněž vytvořit výběrem možnosti Nové cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány (New Non SD-WAN Destinations via Gateway) z rozevírací nabídky. Další informace o konfiguraci síťové služby Non VMware SD-WAN Site přes bránu naleznete v tématu Konfigurace cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím brány.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
 8. V navigačním panelu na levé straně SD-WAN Orchestrator klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
 9. Chcete-li duplikovat profil Non VMware SD-WAN Site, na stránce Profily (Profiles), vyberte možnost Profil rychlého spuštění VPN (Quick Start VPN Profile) a poté klikněte na Akce (Actions) > Duplikace profilu (Duplicate Profile) nahoře vpravo.