Můžete zobrazit události související s relacemi BFD.

V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Události (Events).

Chcete-li zobrazit události související s BFD, můžete použít možnost filtru. Klikněte na rozevírací šipku vedle možnosti Vyhledávat (Search) a vyberte filtrování podle sloupce Událost (Event) nebo podle sloupce Zpráva (Message).

K následujícím událostem dochází vždy, když je relace BFD navázána na sousední Edge nebo sousední zařízení brány nebo když sousední zařízení BFD není k dispozici.

  • Byla vytvořena relace protokolu BFD se sousedním Edge.
  • Byla vytvořena relace protokolu BFD se sousední bránou.
  • Sousední zařízení Edge BFD je nedostupné.
  • Nesprávná místní IP adresa Edge v konfiguraci BFD.
  • Sousední zařízení BFD brány je nedostupné.

Následující obrázek zobrazuje některé z událostí BFD.

V novém uživatelském rozhraní nástroje Orchestrator můžete rovněž zobrazovat události.

Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.

Klikněte na tlačítko Události (Events). Kritéria filtrování BFD definujete kliknutím na ikonu filtru v nabídce Vyhledávat (Search).