V této části je popsán postup vytvoření profilu.

Postup vytvoření profilu:

  1. V navigačním panelu na levé straně SD-WAN Orchestrator klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
  2. Na stránce Konfigurace profilů (Configuration Profiles) vyberte možnost Profil rychlého spuštění VPN (Quick Start VPN Profile) a poté klikněte na Akce (Actions) > Duplikace profilu (Duplicate Profile) v pravém horním rohu.quickstart-nvc-site-vpn-duplicate-profile