Charakteristiky pravidel řízení můžete sledovat v závislosti na prioritách a datech o využití sítě přiřazené konkrétnímu Edge.

Kliknutím na kartu Monitorování (Monitor) > Edge > Provozní priorita (Business Priority) zobrazíte následující informace:

V horní části stránky můžete zvolit konkrétní časové období pro zobrazení detailů priorit pro dané období.

Chcete-li zobrazit podrobnosti týkající se zvoleného parametru, vyberte metriky z rozevírací nabídky.

Ve výchozím nastavení je pole Rovnoměrně měnit měřítko osy Y (Scale Y-axis evenly) zaškrtnuté. Tato možnost synchronizuje osy Y obou grafů. Je-li třeba, můžete tuto možnost deaktivovat.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.

V dolním panelu se zobrazují podrobnosti o vybraných metrikách pro obchodní priority.