Funkce virtuální sítě (VNF) jsou jednotlivé síťové služby, jako jsou routery a brány firewall, fungující jako softwarové instance virtuálních strojů (VM) na obecném hardwaru. Například VNF směrování implementuje všechny funkce routeru, ale běží pouze ve formě softwaru, samostatně nebo spolu s dalšími VNF, na obecném hardwaru. VNF jsou spravovány a řízeny v rámci architektury NFV.

Virtualizace NFV i VNF znamená, že síťové funkce jsou implementovány obecným způsobem nezávislým na základním hardwaru. VNF mohou běžet v jakémkoli prostředí virtuálních strojů ve větvi, cloudu nebo datovém centru. Tato architektura vám umožňuje:

  • Vkládat síťové služby do optimálního umístění a zajistit odpovídající zabezpečení. Například vložit bránu firewall VNF do kanceláře pobočky připojené k internetu místo neúčinné linky MPLS zajišťující provoz přes vzdálené datové centrum, aby bylo možné využít bránu firewall.
  • Optimalizovat výkon aplikace. Provoz může sledovat nejpřímější směr mezi uživatelem a cloudovou aplikací za použití VNF pro zabezpečení nebo prioritizaci provozu. V prostředí virtuálního stroje může běžet několik VNF současně, navzájem izolovaných, a lze je nezávisle jednotlivě měnit nebo upgradovat.

V následujících tabulkách jsou uvedeny brány firewall jiných výrobců podporované VMware, spolu s maticí podpory:

Tabulka 1. Brána firewall Palo Alto Networks – matice podpory
Platforma VMware SD-WAN Edge Edge 520v Edge 620 Edge 640 Edge 680 Edge 840 Edge 2000 Edge 3400 Edge 3800
Doporučené modely brány firewall řady VM VM-50 Lite VM-50 Lite VM-100 VM-100 VM-100 * Není podporováno na verzi 4.0.0 Není podporováno na verzi 4.0.0
Počet vCPU dostupných pro bránu firewall řady VM 2 2 2 2 2 * * *
Dostupná paměť pro VNF 4,5 GB 4,5 GB 6,5 GB 6,5 GB 6,5 GB * * *
Úložný prostor dostupný pro VNF na Edge 64 GB 64 GB 120 GB 120 GB 120 GB * * *
První podporované verze VMware Verze 3.2.0 nebo novější Verze 3.4.3 nebo novější Verze 3.4.3 nebo novější Verze 3.4.3 nebo novější Verze 3.2.0 nebo novější Není podporováno v žádné verzi Verze 4.3.0 nebo novější Verze 4.3.0 nebo novější
Verze prostředí Panorama Verze 8.1.0 Verze 8.1.0 Verze 8.1.0 Verze 8.1.0 Verze 8.1.0 * * *
Tabulka 2. VNF kontrolního bodu – matice podpory
Platforma VMware SD-WAN Edge Edge 520v Edge 620 Edge 640 Edge 680 Edge 840 Edge 2000 Edge 3400 Edge 3800
Dostupná paměť pro VNF 2 GB 2 GB 4 GB 4 GB 4 GB * Není podporováno na verzi 4.0.0 Není podporováno na verzi 4.0.0
Počet vCPU dostupných pro VNF 2 2 2 2 2 * * *
Úložný prostor dostupný pro VNF na zařízení Edge 64 GB 120 GB 120 GB 120 GB 100 GB * * *
Maximální propustnost SD-WAN a VNF kontrolního bodu 100 Mb/s 100 Mb/s 350 Mb/s 500 Mb/s 550 Mb/s * * *
První podporované verze VMware Verze 3.3.2 nebo novější Verze 3.4.3 nebo novější Verze 3.4.3 nebo novější Verze 3.4.3 nebo novější Verze 3.3.2 nebo novější Není podporováno v žádné verzi Verze 4.3.0 nebo novější Verze 4.3.0 nebo novější
Verze OS VNF kontrolního bodu Verze R77.20 nebo novější Verze R77.20 nebo novější Verze R77.20 nebo novější Verze R77.20 nebo novější Verze R77.20 nebo novější * * *
Verze softwaru Správce kontrolních bodů Verze 77.20 Verze 77.20 Verze 77.20 Verze 77.20 Verze 77.20 * * *
Tabulka 3. Brána firewall Fortinet – matice podpory
Platforma VMware SD-WAN Edge Edge 520v Edge 620 Edge 640 Edge 680 Edge 840 Edge 2000 Edge 3400 Edge 3800
Doporučené modely brány firewall řady VM VM00, VM01, VM01v VM00, VM01, VM01v VM00, VM01, VM01v, VM02, VM02v VM00, VM01, VM01v, VM02, VM02v VM00, VM01, VM01v, VM02, VM02v * Není podporováno na verzi 4.0.0 Není podporováno na verzi 4.0.0
Dostupná paměť pro VNF 2 GB 2 GB 4 GB 4 GB 4 GB * * *
Počet vCPU dostupných pro VNF 2 2 2 2 2 * * *
Úložný prostor dostupný pro VNF na Edge 64 GB 64 GB 100 GB 100 GB 100 GB * * *
Maximální propustnost SD-WAN a VNF FortiGate 100 Mb/s 100 Mb/s 500 Mb/s 500 Mb/s 500 Mb/s * * *
První podporované verze VMware Verze 3.3.1 nebo novější Verze 4.0.0 nebo novější Verze 4.0.0 nebo novější Verze 4.0.0 nebo novější Verze 3.3.1 nebo novější Není podporováno v žádné verzi Verze 4.3.0 nebo novější Verze 4.3.0 nebo novější
Verze FortiOS

Verze 6.2.0

Verze 6.2.0

Verze 6.2.0

Verze 6.2.0

Verze 6.2.0

* * *

Provoz můžete zavést a předávat prostřednictvím VNF na SD-WAN Edge.