Poté, co nakonfigurujete Non VMware SD-WAN Site typu ZscalerSD-WAN Orchestrator, budete muset přiřadit Non VMware SD-WAN Site k požadovanému profilu, aby došlo k vytvoření tunelového propojení mezi SD-WAN Gateways a branami VPN Zscaler. Chcete-li přiřadit Non VMware SD-WAN Site ke konfiguračnímu profilu, proveďte následující kroky:

  1. V navigačním panelu SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles). Zobrazí se stránka Konfigurace profilů (Configuration Profiles).
  2. Zvolte profil, ke kterému chcete přiřadit svou Non VMware SD-WAN Site typu Zscaler, a klikněte na ikonu pod sloupcem Zařízení (Device). Otevře se obrazovka Nastavení zařízení (Device Settings) pro zvolený profil.
  3. Přejděte na oblast Cloudová VPN (Cloud VPN) a aktivujte cloudovou VPN přepnutím přepínacího tlačítka na Zapnuto (On).
  4. V nabídce Větev do cíle jiného než SD-WAN prostřednictvím brány (Branch to Non SD-WAN Destinations via Gateway) zaškrtněte pole Aktivovat (Enable).
  5. Z rozevírací nabídky vyberte lokalitu Non VMware SD-WAN Site typu Zscaler pro navázání připojení VPN mezi větví a lokalitou Non VMware SD-WAN Site Zscaler.
  6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).