Superuživatelé operátora a partnera mohou svým zákazníkům přiřazovat všechny nebo část bitových kopií Edge z dostupného seznamu bitových kopií, které jim byly přiřazeny.

Kdykoli VMware provede upgrade hostovaného systému Orchestrator na novější verzi VMware SD-WAN, příslušné bitové kopie Edge se nahrají do systému Orchestrator. V hostovaném systému Orchestrator jsou nově nahrané bitové kopie Edge automaticky přiřazeny partnerům po úspěšném dokončení upgradu hostovaného systému Orchestrator. Bitové kopie Edge ale nejsou automaticky dostupné přímo podnikovým zákazníkům. Podnikový zákazník se musí obrátit na podporu VMware a vyžádat si přístup k novým bitovým kopiím Edge nahraným do hostovaného systému Orchestrator.

V místním prostředí nebo v partnerem spravovaném systému Orchestrator je nahrávání bitových kopií nebo přiřazení bitové kopie Edge podnikovým zákazníkům z velké části řízeno partnerem nebo poskytovatelem služeb, který spravuje a udržuje systém Orchestrator.
Poznámka: Partner může přiřazovat bitové kopie Edge zákazníkům partnera z dostupného seznamu bitových kopií, které jim byly přiřazeny operátorem.

Detailní verze softwaru VMware SD-WAN Edge a doporučená vydání viz https://kb.vmware.com/s/article/80741.

Správa bitových kopií softwaru Edge

Jako superuživatel operátora a standardní administrátor operátora můžete nahrávat nové bitové kopie softwaru, modifikovat stávající bitové kopie, označovat zastaralé a odstraňovat bitové kopie softwaru spojené se zařízeními Edge. Bitová kopie softwaru Edge může být zastaralá z jednoho z následujících důvodů:
  • Bitová kopie Edge obsahuje zásadní chybu nebo slabá místa zabezpečení, což je opraveno v následující verzi.
  • Bitová kopie Edge již není podporována aplikací VMware nebo se blíží konci životnosti (EOL).

Je-li bitová kopie softwaru zastaralá, nezobrazí se v seznamu dostupných bitových kopií softwaru nebo verzí, které lze přiřadit profilům operátora, zákazníkům nebo zařízením Edge. Libovolný podnik, který má v jednom nebo více ze svých nástrojů Edge zastaralou bitovou kopii, na to bude při přihlášení do systému Orchestrator upozorněn.

Další informace naleznete v částech Bitové kopie softwaru (Software Images)Správa profilů operátorů (Manage Operator Profiles)Návodu pro operátora VMware SD-WAN (VMware SD-WAN Operator Guide).