Můžete sledovat využití sítě aplikacemi nebo kategoriemi aplikací používanými konkrétním Edge.

Kliknutím na kartu Monitorování (Monitor) > Edge > Aplikace (Applications) zobrazíte následující informace:

V horní části stránky můžete zvolit konkrétní časové období pro zobrazení detailů aplikací použitých ve vybraném období.

Chcete-li zobrazit podobné aplikace seskupené do kategorií, klikněte na možnost Kategorie (Categories).

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.

Chcete-li zobrazit podrobnosti týkající se zvoleného parametru, vyberte metriky z rozevírací nabídky.

Ve výchozím nastavení je pole Rovnoměrně měnit měřítko osy Y (Scale Y-axis evenly) zaškrtnuté. Tato možnost synchronizuje osy Y obou grafů. Je-li třeba, můžete tuto možnost deaktivovat.

V dolním panelu se zobrazují podrobnosti o vybraných metrikách aplikací nebo kategorií.

Pokud chcete zobrazit podrobnější zprávy, klikněte na odkazy zobrazené ve sloupci metrik.

Následující obrázek znázorňuje detailní zprávu pro nejčastěji používané aplikace.