Tato část popisuje Rozšířené HA.

Rozšířené HA eliminuje potřebu přepínačů L2 u Edge na straně sítě WAN. Rozšířené HA se použije v případě, kdy aktivní Edge zjistí, že linky WAN použité k propojení s Edge v pohotovostním režimu se liší od linek vedoucích k aktivnímu Edge.

Na následujícím obrázku můžete vidět koncepční přehled Rozšířeného HA.

prereq-ha-option2

Dva Edge (jeden aktivní a jeden v pohotovostním režimu) jsou propojeny pomocí portů L1 za účelem vytvoření linky pro převzetí služeb při selhání. SD-WAN Edge v pohotovostním režimu blokuje všechny porty kromě portu L1, který se používá k vytvoření linky pro převzetí služeb při selhání. Jak můžete vidět na tomto obrázku, aktivní Edge vytvoří overlay tunely pro obě linky WAN (linky vedoucí k aktivnímu Edge i k Edge v pohotovostním režimu).

Poznámka: Žádné z  SD-WAN Edges by neměly využívat zrcadlené fyzické připojení WAN. Dle obrázku je vidět, že pokud VCE1 používá GE2 jako linku WAN, VCE2 nemůže používat GE2 jako svou linku WAN.

Aby bylo možné používat linku WAN vedoucí k Edge v pohotovostním režimu, aktivní Edge vytvoří overlay tunel skrze linku HA. Datový tok ze sítě LAN je veden na aktivní Edge. Distribuci toku dat využívajícího overlay tunely definují podnikové zásady větve.