IP adresu pro správu lze nakonfigurovat na úrovni profilu a rozhodnout se pro přepis na úrovni zařízení Edge.

Od verze 3.4 nepoužívají zařízení Edge pro provoz zdrojových informací do systému Orchestrator IP adresu pro správu. Místo toho zařízení Edge zvolí první rozhraní, které je „v provozu a oznamované“ v určitém segmentu, s cílem spustit provoz. Pokud nejsou nalezena žádná podobná rozhraní LAN, provoz bude nasměrován prostřednictvím linky WAN s aktivovaným NAT přímo do internetu. Pokud v současnosti odesíláte provoz pocházející z IP adresy pro správu prostřednictvím sítě VPN v globálním segmentu a nemáte v globálním segmentu žádná spuštěná a oznámená rozhraní LAN, dojde při upgradu zařízení Edge a nástroje Orchestrator na verzi 3.4 k potížím s dosažitelností. Kontaktujte VMwarezákaznickou podporu a obnovte provoz na verzi před 3.4, aby bylo možné i nadále používat IP adresu pro správu k zajištění přenosu zdrojových informací.

Níže jsou uvedeny různé scénáře, kdy lze použít IP adresu pro správu, za předpokladu, že verze zařízení Edge a nástroje Orchestrator jsou 3.3 nebo nižší:
 • Používá se k zajištění správy provozu zdrojových informací ze zařízení Edge do systému Orchestrator. V tomto scénáři lze použít buď výchozí IP adresu pro správu (192.168.1.1), nebo IP adresu dle vlastního výběru, kterou nakonfigurujete na úrovni profilu, aby všechna zařízení Edge připojená k profilu používala stejnou IP adresu k zajištění provozu zdrojových informací do systému Orchestrator.
  Poznámka: Konfiguraci IP adresy pro správu můžete ignorovat, jestliže máte na portech sítě WAN aktivován přímý překlad adres (NAT Direct) nebo je provoz ze zařízení Edge přesměrován do nástroje Orchestrator skrze bránu.
 • Jestliže se rozhodnete nakonfigurovat služby jako DNS, NTP, Netflow, BGP atd., je nutné přepsat nastavení IP adresy pro správu na úrovni zařízení Edge, aby každé zařízení Edge mělo jedinečnou IP adresu, kterou lze použít pro tyto služby jako zdrojovou adresu.
 • Když je adresa konfigurována na úrovni zařízení Edge, používá se také jako cílová IP adresa pro diagnostické testy.

Konfigurace IP adresy pro správu pro profil:

 1. V podnikovém portálu přejděte na možnost Konfigurace > Profily (Configure > Profiles).
 2. Buď klikněte na ikonu zařízení vedle profilu, jehož IP adresu pro správu chcete nakonfigurovat, nebo klikněte na odkaz k profilu a poté přejděte na kartu Zařízení (Device) .
 3. Na stránce Zařízení (Device) přejděte dolů do části IP adresa pro správu (Management IP) a zadejte požadovanou IP adresu pro správu.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
Můžete se rozhodnout přepsat konfiguraci IP adresy pro správu pro zařízení Edge:
 1. V podnikovém portálu přejděte na možnost Konfigurace > Zařízení Edge (Configure > Edges).
 2. Buď klikněte na ikonu zařízení vedle zařízení Edge, u kterého chcete konfiguraci IP adresy pro správu přepsat, nebo klikněte na odkaz k zařízení Edge a poté přejděte na kartu Zařízení (Device).
 3. Na stránce Zařízení (Device) přejděte dolů do části IP adresa pro správu (Management IP) a zvolte možnost Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override).
 4. Zadejte požadovanou IP adresu pro správu.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).