Tato část popisuje minimální kroky, které jsou nutné pro první konfiguraci a aktivaci Edge pomocí SD-WAN Orchestrator. Před provedením kroků popsaných v této části se seznamte s koncepty popsanými v tématu Přehled (Overview).

Existují tři scénáře konfigurace rychlého spuštění.

  • SaaS
  • Non VMware SD-WAN Site s VPN
  • VMware SD-WAN Site s VPN

Více podrobností o těchto scénářích najdete tématu Pracovní konfigurační postup (Configuration Workflow).

V tomto tématu jsou popsány všechny tyto scénáře. SD-WAN Orchestrator má výchozí konfigurace sítí, síťových služeb a profilů. Tyto předem definované konfigurace vám umožní vytvořit konfiguraci SD-WAN Edge a mít funkční Edge během několika minut.

V následující tabulce jsou popsány výchozí konfigurace:

Konfigurace Popis
Síťové služby (Network Services) Konfigurace pro služby Open DNS a Google DNS.
Sítě (Networks) K dispozici jsou dvě předem nakonfigurované sítě, každá s firemní a hostovanou sítí s jednou definovanou sítí VLAN:
  • Internetová síť: konfigurace sítě jiné než VPN s překrývajícími se adresami.
  • Síť VPN: konfigurace sítě VPN s nepřekrývajícími se adresami.
Profily (Profiles) Jsou k dispozici dva předem nakonfigurované profily. Každý z nich používá předem nakonfigurovanou síť, síťové služby a definuje nastavení rozhraní LAN a Wi-Fi. Předem definované profily:
  • Rychlé spuštění sítě internet: Tento profil používá konfiguraci internetové sítě.
  • Rychlé spuštění sítě VPN: Tento profil používá konfiguraci sítě VPN.