V následující tabulce jsou uvedeny definice informačních prvků IPFIX.

384 valueDistributionMethod Popis metody používané pro distribuci záznamů čítačů z přispívajících toků do agregovaných toků popsaných v přidruženém rozsahu, obecně v šabloně. Tato metoda je určena pro použití pro všechny prvky neklíčových informací v odkazovaném rozsahu, pro které je distribuce hodnot platnou operací. Pokud se v šabloně objeví prvky informací originalFlowsInitiated a/nebo originalFlowsCompleted, nejsou předmětem této distribuční metody, protože každý z nich odvozuje svou vlastní distribuční metodu. Jde o kompletní sadu možných způsobů distribuce hodnot kódovanou následujícím způsobem:
+-------+-----------------------------------------------------------+ 

| Value | Description                        | 

+-------+-----------------------------------------------------------+ 

| 0   | Unspecified: The counters for an Original Flow are    | 

|    | explicitly not distributed according to any other method | 

|    | defined for this Information Element; use for arbitrary  | 

|    | distribution, or distribution algorithms not described by | 

|    | any other codepoint.                   | 

|    | --------------------------------------------------------- | 

|    |                              | 

| 1   | Start Interval: The counters for an Original Flow are   | 

|    | added to the counters of the appropriate Aggregated Flow | 

|    | containing the start time of the Original Flow. This   | 

|    | must be assumed the default if value distribution    | 

|    | information is not available at a Collecting Process for | 

|    | an Aggregated Flow.                    | 

|    | --------------------------------------------------------- | 

|    |                              | 

| 2   | End Interval: The counters for an Original Flow are added | 

|    | to the counters of the appropriate Aggregated Flow    | 

|    | containing the end time of the Original Flow.       | 

|    | --------------------------------------------------------- | 

|    |                              | 

| 3   | Mid Interval: The counters for an Original Flow are added | 

|    | to the counters of a single appropriate Aggregated Flow  | 

|    | containing some timestamp between start and end time of  | 

|    | the Original Flow.                    | 

|    | --------------------------------------------------------- | 

|    |                              | 

| 4   | Simple Uniform Distribution: Each counter for an Original | 

|    | Flow is divided by the number of time intervals the    | 

|    | Original Flow covers (that is, of appropriate Aggregated   | 

|    | Flows sharing the same Flow Key), and this number is   | 

|    | added to each corresponding counter in each Aggregated  | 

|    | Flow.                           | 

|    | --------------------------------------------------------- | 

|    |                              | 

| 5   | Proportional Uniform Distribution: Each counter for an  | 

|    | Original Flow is divided by the number of time units the | 

|    | Original Flow covers, to derive a mean count rate. This | 

|    | mean count rate is then multiplied by the number of times | 

|    | units in the intersection of the duration of the Original | 

|    | Flow and the time interval of each Aggregated Flow. This | 

|    | is like simple uniform distribution, but accounts for the | 

|    | fractional portions of a time interval covered by an   | 

|    | Original Flow in the first- and last-time interval.    | 

|    | --------------------------------------------------------- | 

|    |                              | 

| 6   | Simulated Process: Each counter of the Original Flow is  | 

|    | distributed among the intervals of the Aggregated Flows  | 

|    | according to some function the Intermediate Aggregation  | 

|    | Process uses based upon properties of Flows presumed to  | 

|    | be like the Original Flow. This is essentially an    | 

|    | assertion that the Intermediate Aggregation Process has  | 

|    | no direct packet timing information but is nevertheless  | 

|    | not using one of the other simpler distribution methods. | 

|    | The Intermediate Aggregation Process specifically makes  | 

|    | no assertion as to the correctness of the simulation.   | 

|    | --------------------------------------------------------- | 

|    |                              | 

| 7   | Direct: The Intermediate Aggregation Process has access  | 

|    | to the original packet timings from the packets making up | 

|    | the Original Flow, and uses these to distribute or    | 

|    | recalculate the counters.                 | 

+-------+-----------------------------------------------------------+ 
239 biflowDirection Popis metody přiřazení směru použité k přiřazení zdroje a cíle Biflow. Tento informační prvek může být přítomen v záznamu toku dat nebo je aplikován na všechny toky exportované z procesu exportu nebo domény sledování za použití možností IPFIX. Pokud tento informační prvek není přítomen v záznamu toku nebo není spojen s Biflow prostřednictvím rozsahu, předpokládá se, že konfigurace metody přiřazování směru se provádí mimo pásmo.
Poznámka: Při použití možností IPFIX k použití tohoto informačního prvku pro všechny toky v rámci domény sledování nebo z procesu exportu musí být možnost odeslána spolehlivě. Pokud není k dispozici spolehlivý přenos (tj. při použití UDP), musí se tento informační prvek objevit v každém záznamu toku.
Toto pole může nabývat následujících hodnot:
+-------+------------------+----------------------------------------+ 

| Value | Name       | Description              | 

+-------+------------------+----------------------------------------+ 

| 0x00 | arbitrary    | Direction is assigned arbitrarily.  | 

| 0x01 | initiator    | The Biflow Source is the flow     | 

|    |         | initiator, as determined by the    | 

|    |         | Metering Process' best effort to    | 

|    |         | detect the initiator.         | 

| 0x02 | reverseInitiator | The Biflow Destination is the flow   | 

|    |         | initiator, as determined by the    | 

|    |         | Metering Process' best effort to    | 

|    |         | detect the initiator. This value is  | 

|    |         | provided for the convenience of    | 

|    |         | Exporting Processes to revise an    | 

|    |         | initiator estimate without re-encoding | 

|    |         | the Biflow Record.           | 

| 0x03 | perimeter    | The Biflow Source is the endpoint   | 

|    |         | outside of a defined perimeter. The  | 

|    |         | perimeter's definition is implicit in | 

|    |         | the set of Biflow Source and Biflow  | 

|    |         | Destination addresses exported in the | 

|    |         | Biflow Records.            | 

+-------+------------------+----------------------------------------+