Rychlou zprávu můžete vygenerovat pomocí výchozích hodnot nebo vlastního přehledu se zadanými hodnotami. Můžete si také naplánovat opakované spouštění vlastních zpráv. Všechny zprávy se zobrazují na stránce Zprávy(Reports), kde si můžete stáhnout a zobrazit data zpráv. Na této stránce můžete také zobrazit naplánované zprávy.

V novém uživatelském rozhraní nástroje Orchestrator klikněte na možnost Zprávy (Reports). Na stránce se zobrazí všechny vygenerované zprávy.

Chcete-li zprávu stáhnout, klikněte na odkaz Dokončeno (Completed) ve zprávě. Zpráva se stáhne jako soubor ZIP obsahující zprávu ve formátu PDF. Pokud jste nakonfigurovali export zprávy do formátu CSV, soubor ZIP bude obsahovat soubory PDF i CSV.

U vlastní zprávy se mohou data v přehledu lišit podle přizpůsobeného nastavení. Soubory zpráv tvoří následující položky.
 • PDF:
  • Grafické znázornění distribuce podnikového provozu, transportu a nejčastěji používaných aplikací.
  • 10 nejvyužívanějších aplikaci provozního a přenosového typu.
  • 10 nejvyužívanějších Edge podle aplikací.

  Následující obrázek ukazuje příklad fragmentu zprávy v PDF:

  Distribuce podnikového provozu obsahuje následující údaje:
  • Cloud prostřednictvím brány (Cloud Via Gateway): internetový provoz, který prochází SD-WAN Gateway.
  • Internet přes přímé spojení (Internet Via Direct Breakout): internetový provoz, který přechází přímo z větve a neprochází tunelovými propojeními VMware.
  • Internet přes CSS větve (Internet Via Branch CSS): provoz procházející službou pro zabezpečení cloudu přímo z větve VMware.
  • Větev na větev (Branch To Branch): provoz procházející přes SD-WAN Gateway / SD-WAN Hub / dynamická tunelová propojení SD-WAN přímo mezi dvěma větvemi VMware.
  • Směrovaný z větve (Branch Routed): provoz do místně připojených / statických / směrovaných (podřízené vrstvy) cílů.
  • Z větve do NVS prostřednictvím brány (Branch To NVS Via Gateway): provoz z větve do Non VMware SD-WAN Site přes SD-WAN Gateway.
  • Z větve do NVS přímo (Branch To NVS Direct): provoz z větve do Non VMware SD-WAN Site přes přímá tunelová propojení IPsec.
  • Z větve na páteřní připojení (Branch To Backhaul): internetový provoz z větve do VMware SD-WAN Hubs.
 • CSV: Stáhnou se následující soubory CSV.
  • Nejpoužívanější lokality podle aplikací (Top Sites by Applications): seznam všech aplikací, název Edge, popis Edge, přenesené bajty a přijaté bajty.
  • Typ provozu (Traffic Type): seznam všech cest toků, aplikací, název Edge, popis Edge, přenesené bajty a přijaté bajty.
  • Typ transportu (Transport Type): seznam všech typů transportu, aplikací, název Edge, popis Edge, přenesené bajty a přijaté bajty.

  Následující obrázek ukazuje příklad fragmentu zprávy CSV pro Nejpoužívanější lokality podle aplikací (Top Sites by Applications):

Chcete-li zprávu odstranit, vyberte ji a klikněte na možnost ODSTRANIT (DELETE).

Chcete-li zobrazit naplánované zprávy, klikněte na možnost NAPLÁNOVANÉ ZPRÁVY (SCHEDULED REPORTS).

V okně Naplánované zprávy (Scheduled Reports) se zobrazují podrobnosti o zprávách a plán.

Chcete-li zprávu odebrat z plánu, vyberte ji a klikněte na možnost ODSTRANIT (DELETE).