Skupiny portů mohou ukládat rozsah čísel portů TCP a UDP.

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Skupiny objektů (Object Groups).
  2. Na kartě Skupiny portů (Port Groups) klikněte na možnost Akce (Actions) > Nová (New).
  3. V okně Konfigurovat skupinu portů (Configure Port Group) zadejte název a popis skupiny portů.
  4. Vyberte protokol TCP nebo UDP a zadejte odpovídající čísla portů podle potřeby.
  5. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Jak pokračovat dále

Se skupinou portů můžete definovat pravidla řízení nebo pravidlo brány firewall za účelem zahrnutí rozsahu čísel portů.

Čísla portů můžete do skupiny portů přidat nebo je v ní modifikovat kliknutím na možnost Akce (Actions) > Aktualizovat (Update) na kartě Skupiny portů (Port Groups).

Chcete-li odstranit skupinu portů, zajistěte vyloučení skupiny portů z pravidel řízení nebo pravidel brány firewall.