SD-WAN Edge v datovém centru může sloužit jako hub pro směrování provozu do větve a z větve. SD-WAN Edge lze použít ke správě internetového i MPLS provozu. Hub v datovém centru lze nakonfigurovat s jedním nebo dvěma rameny. Kromě toho lze datové centrum použít k zálohování.

Následující text popisuje různé konfigurace s různými možnostmi, jak lze SD-WAN Edge začlenit do topologie.

Možnost Popis
Hub 1 Datové centrum nebo místní lokalita hubu s SD-WAN Edge nasazeným v topologii se dvěma rameny.
Hub 2 Datové centrum nebo místní lokalita hubu s SD-WAN Edge zavedeným v topologii s jedním ramenem (stejné rozhraní poskytuje více linek WAN).
Stávající 1 a 2 Klasické lokality MPLS.
Stříbrná 1 SD-WAN Edge je nasazen mimo cestu. SD-WAN Edge vytvoří překrytí přes internetovou cestu i cestu MPLS. Provoz se nejprve odkloní do SD-WAN Edge.
Stříbrná 2 SD-WAN Edge je nasazen v cestě jako výchozí brána. Vždy je výchozí bránou. Tato topologie je jednodušší, avšak činí z SD-WAN Edge jediný bod selhání a může vyžadovat HA.
Bronzová 1 Síť s duálním internetem (jedna z linek je za směrovačem NAT).