Profily představují sadu konfigurací vytvořenou pro sítě a síťové služby. Umožňují také vytvořit konfiguraci podnikových zásad a pravidel brány firewall.

Poznámka: Pokud jste přihlášeni pomocí uživatelského ID s oprávněními zákaznické podpory, zobrazí se vám pouze objekty SD-WAN Orchestrator. Nebudete moci vytvářet nové objekty ani stávající objekty konfigurovat/aktualizovat.

Profily jsou rozděleny na čtyři karty: Přehled profilu (Profile Overview), Zařízení (Device), Podnikové zásady (Business Policy)Firewall.

Vytvoření profilu

Po nové instalaci má SD-WAN Orchestrator tyto předem definované profily: internetový profil, profil VPN a stejně jako verze 3.0 profily založené na segmentech.

Poznámka: S funkcí segmentace, která byla zavedena ve verzi 3.0, mohou mít Edge, na kterých běží software starší než verze 3.0, konfiguraci založenou na síti nebo konfiguraci založenou na segmentech. ** z důvodu tohoto přechodu je nutné migrovat/převést profil založený na síti na profil založený na segmentu.

Při vytváření nového profilu se obvykle provádějí následující kroky:

 1. Vytvoření profilu
 2. Konfigurace zařízení
  1. Výběr sítě
  2. Přiřazení autentizace/DNS
  3. Konfigurace nastavení rozhraní
 3. Povolení cloudové VPN
 4. Konfigurace podnikových zásad
 5. Konfigurace brány firewall
 6. Kontrola přehledu profilu

Vytvoření nového profilu:

 1. Přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles) a klikněte na tlačítko Nový Profil (New Profile). config-profiles-new-profile
 2. V dialogovém okně Nový profil (New Profile) zadejte do příslušných textových polí název profilu (Profile Name) a popis (Description).
 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Stránka s kartou Přehled profilu (Profile Overview) se obnoví. Další informace naleznete níže v oblasti Přehled Profilu (Profile Overview) > Obrazovky (Screen).

configure-profile-vpn-overview

Úprava profilu

Podnikoví administrátoři mohou také profil ručně přiřadit k Edge.

Jedním z případů, kdy je nutné tuto funkci využít, je nastavení profilů fázování Edge. V takovém případě se Edge standardně aktivuje dle profilu fázování prostřednictvím nabízené aktivace. Podnikoví administrátoři musí ručně přiřadit konečný produkční profil k Edge. Pokyny pro ruční přiřazení profilů najdete v části Zřízení Edge v tématu Přiřazení profilu (změna profilu).

config-profiles-edge-staging-profile

Konfigurace místních přihlašovacích údajů

Místní přihlašovací údaje můžete změnit na úrovni profilu v nabídce Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles) > Přehled profilu (Profile Overview). Po aktualizaci přihlašovacích údajů budou tyto údaje odeslány do všech Edge, které používají příslušný profil jako akci Edge.

Přidání přihlašovacích údajů

V této části je popsán postup přidání přihlašovacích údajů.

Kliknutím na tlačítko Zobrazit (View) otevřete dialogové okno Místní konfigurační údaje (Local Configuration Credentials). Zadejte uživatelské jméno (User) a heslo (Password) a poté klikněte na tlačítko Odeslat (Submit).

configure-profile-local-configuration-credentials