Můžete zobrazit podrobnosti o nakonfigurovaných síťových službách pro podnik na stránce Monitorování (Monitor) > Síťové služby (Network Services) v podnikovém portálu.

Můžete zobrazit podrobnosti konfigurace následujících síťových služeb:
  • Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány (Non SD-WAN Destinations via Gateway) – zobrazí nakonfigurované cíle jiné než SD-WAN spolu s dalšími podrobnostmi konfigurace, jako je název cíle jiného než SD-WAN (Name of the Non SD-WAN Destination), veřejná IP adresa (Public IP Address), stav cíle jiného než SD-WAN (Status of the Non SD-WAN Destination), stav tunelového propojení (Status of the tunnel), počet profilů (Number of Profiles) a Edge, které používají cíle jiné než SD-WAN (Edges that use the Non SD-WAN Destination), a datum a čas posledního kontaktu (Last contacted date and time).
  • Lokality služeb pro zabezpečení cloudu (Cloud Security Service Sites) – zobrazí služby pro zabezpečení cloudu pro podnik spolu s dalšími podrobnostmi o konfiguraci, jako jsou Název (Name), Typ (Type), IP adresa (IP address), Stav služby pro zabezpečení cloudu (Status of the Cloud Security Service), Stav Edge prostřednictvím služby pro zabezpečení cloudu (Status of the Edge using the Cloud Security Service), Datum a čas změny stavu (Date and Time of the status change) a Počet událostí (Number of Events).
  • Clustery Edge (Edge Clusters) – zobrazí nakonfigurované clustery Edge a data o použití spolu s dalšími podrobnostmi o konfiguraci, jako jsou Název clusteru Edge (Name of the Edge cluster), Edge dostupné v clusteru (Edges available in the cluster), Procento využití procesoru a paměti (Percentage of CPU and Memory utilization), Počet tunelových propojení (Number of tunnels), Počet toků (Flow count) a Počet ztrát ve frontě předávání (Number of handoff queue drops).
  • VNF Edge (Edge VNFs) – zobrazí nakonfigurované VNF Edge spolu s dalšími podrobnostmi o konfiguraci, jako jsou Název služby VNF (Name of the VNF Service), Počet Edge, které používají VNF (Number of Edges that use the VNF), a Stav VM (VM status).

monitor-network-services-vpn-datacenters